Bruksvärde

Bruksvärdet är den hyra en lägenhet anses ha ur hyresgästernas perspektiv med hänsyn till bland annat lägenhetens storlek, standard, kommunikationer, affärer och läge.