Bygganmälan

Anmälan av byggnadsarbeten med mera till kommunens byggnadsnämnd senast tre veckor före byggstart.