Bygglov

Skriftligt tillstånd för att bygga, ändra, riva, göra vissa markändringar eller ändra användning, och som lämnas av kommunens byggnadsnämnd.