Byggnadskreditiv

Bankkredit för löpande kostnader under byggtiden som ombildas till lån när alla kostnader är sammanställda och betalda.