Byggsamråd

Möte för att fastställa kontrollplan med mera, och som kommunens byggnadsnämnd kallar till när du har gjort bygganmälan.