Delad entreprenad

Beställaren tecknar avtal med flera entreprenörer som var och en står i direkt avtalsförhållande med beställaren. Se utförandeentreprenad.