Dolt fel

Ett fel som finns i bostaden när du köper den, men som du inte kan upptäcka vid en noggrann undersökning.