Entreprenad

Åtagande att utföra ett beställt arbete på en viss plats.