Entreprenadform

Avtal om hur ansvaret för projektering skall fördelas mellan byggherren eller beställaren och entreprenörerna, samt hur ansvaret för entreprenadarbetet fördelas mellan inblandade entreprenörer.