Entreprenadhandling

Kontraktshandlingar jämte alla handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och fram till garantitidens början och som gäller för entreprenaden.