Entreprenadkontrakt

Avtal mellan byggherren och en entreprenör om att utför en viss entreprenad.

Entreprenadkontrakt bör följa uppgjorda standardavtal som ABS 09 för småhus eller något annat standardavtal enligt Byggandets Kontraktskommitté.