Entreprenör

Den som har åtagit sig att utföra en entreprenad.