Förbesiktning eller särskild besiktning

Besiktning som påkallas av byggherren eller entreprenören under byggtiden enligt AB 04 eller ABS 09 (tidigare ABS 05).