Förhandsavtal

Ett skriftligt avtal där du förbinder dig att köpa en nyproducerad bostadsrätt. Ett förhandsavtal skriver du innan bostadsrätten är färdigbyggd.