Friggebod eller komplementbyggnad

Bygglovbefriad byggnad. Mer information hittar du i plan- och bygglagen, 8 kap. 4§ punkt 3.