Garantibesiktning eller §59-besiktning

Besiktning av skador som har visat sig inom två år efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning. 

Eller om slutbesiktning inte gjorts, inom två år efter det att arbetena avslutats.