Gatukostnadsersättning

Fastighetens andel av nybyggnadskostnaden för en gata.