Gravationsbevis

Förteckning över vilka servitut, ägare och inteckningar som finns till en viss fastighet. Gravationsbevis registreras och utfärdas av inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet.