Handräckning

När kronofogden kallas in för att verkställa (utföra) till exempel en vräkning.