Hyresnämnden

Hyresnämnden medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister. De flesta av tvisterna kan nämnden avgöra genom beslut.