Inkassoföretag

Företag som mot ersättning kräver in skulder för företag och privatpersoner.