Inteckning

Inskrivning av panträtt eller annan föremålsrätt i fastighet eller tomträtt.