Kontraktshandlingar

Till alla kontrakt bör höra en sammanställning över de dokument som är kopplade till kontraktet som beskrivningar, ritningar, förteckningar, specifikationer och tidplaner.

För alla dokument bör beteckning, status och aktuell version anges och alla ändringar av dokumenten bör noteras i sammanställningen. Se även entreprenadhandlingar