Lagfart

Lagfarten är ett bevis på vem som äger fastigheten och söks hos inskrivningsmyndigheten på Lantmäteriet.

För att få lagfarten betalar du en stämpelskatt. Den är 1,5 procent av husets försäljningspris eller husets taxeringsvärde om det är högre.