Mängdförteckning

Mängdförteckningar är sammanställningar över alla varor som ingår i t.ex. el- eller ventilationsinstallationerna och används för kalkyler, anbudsgivning och inköp.

Se även ”kontraktshandlingar”.