Officialservitut

Officialservitut kallas ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning.

Servitut är registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister.