Områdesbestämmelse

Kommunala planbestämmelser där detaljplan saknas, se detaljplan.