P - T

 • P

  Pantbrev

  Bevis på inteckning i fastigheten för banklån. Inteckning söks hos inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet.

  PBL

  Plan- och bygglagen (SFS 1987:10).

  Påminnelseavgift

  Om du inte betalar räkningen i tid får du oftast en påminnelse. Företaget som du är skyldig pengar kan då ta ut en avgift för att skicka ut en påminnelse.

 • R

  Relationshandling

  Ritning och beskrivning med mera som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.

  Revidering

  Ändring av en fastställd kontraktshandling så som ritning, förteckning eller beskrivning.

  Ritning

  Dokument som visar utformning av planer, byggnader, byggnadsdelar eller installationer samt beteckningar (litterering) och dimensioner.

  Rivningslov

  Se bygglov

 • S

  Servitut

  Rättighet för annan markägare till väg, vatten eller ledning med mera. Servitut är registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister.

  SFS

  Svensk författningssamling.

  Slutbesiktning

  Slutbesiktning utförs när entreprenaden färdigställts eller avslutats.

  Slutbevis

  Ett intyg som utfärdas av byggnadsnämnden när kommunens kontrollplan för projektet blivit uppfylld.

  Småhusentreprenad

  Uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som en näringsidkare utför åt en konsument enligt konsumenttjänstlagen.

  Specifikation

  Specifikationer är dokument för särskilda produkter som ska ingå som t.ex. bergvärmepump. Se även ”kontraktshandlingar”.

  Spekulant

  Fastighetsmäklarens benämning för person som är intresserad av att köpa en viss bostad.

  Status

  Byggritningar med mera som kan förekomma i många versioner, därför är det viktigt att ange till vad en viss handling är avsedd. 

  Stämpelskatt

  Se Lagfart.

 • T

  Totalentreprenad

  En totalentreprenör ansvarar både för all projektering av bygghandlingar och för all byggnadsverksamhet som erfordras samt upphandlar allt material.