Pantbrev

Bevis på inteckning i fastigheten för banklån. Inteckning söks hos inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet.

Kostnaden för pantbrev är för närvarande 2 procent och tas ut på hela det intecknade beloppet, plus administrationsavgift.