Relationshandling

Ritning och beskrivning med mera som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.

Ofta är ursprungliga bygghandlingar inte längre aktuella på grund av olika ändringar och ombyggnader som gjorts genom åren. Relationshandlingar ska därför alltid följas upp med de förändringar som görs med byggnaden.