Revidering

Ändring av en fastställd kontraktshandling så som ritning, förteckning eller beskrivning.

Det kan bli många ändringar av ritningar och förteckningar under ett projekt, därför är det viktigt att alla handlingar är uppdaterade och att rätt versioner används för t.ex. kalkyler, inköp av varor, byggnadsarbeten och installationer. Revideringar littereras och specificeras i ett ändrings- eller reviderings-PM och revideringsbeteckningen förs in i en ritningsförteckning. Se även ”kontraktshandlingar”.