Ritning

Dokument som visar utformning av planer, byggnader, byggnadsdelar eller installationer samt beteckningar (litterering) och dimensioner.

Ritningar som ingår i kontrakts- eller entreprenadhandling ska vara försedd med uppgifter om fastighetsbeteckning, vad ritningen avser, skala, status, ritningsnummer, datum och ändringsdatum (revidering), ändringsbeteckning och markering av ändringen, förteckning över vad ändringen avser, förklaringar, hänvisningar och uppgift om vem som upprättat ritningen eller utfört eventuell ändring. Alla ritningar ska vara förtecknade i en ritningsförteckning där ritningarnas status och senaste ändringsversion (revidering) ska framgå. Se även ”kontraktshandlingar”.