Servitut

Rättighet för annan markägare till väg, vatten eller ledning med mera. Servitut är registrerade i Lantmäteriets fastighetsregister.