Slutbesiktning

Slutbesiktning utförs när entreprenaden färdigställts eller avslutats.