Slutbevis

Ett intyg som utfärdas av byggnadsnämnden när kommunens kontrollplan för projektet blivit uppfylld.