Småhusentreprenad

Uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som en näringsidkare utför åt en konsument enligt konsumenttjänstlagen.