Specifikation

Specifikationer är dokument för särskilda produkter som ska ingå som t.ex. bergvärmepump. Se även ”kontraktshandlingar”.