Status

Byggritningar med mera som kan förekomma i många versioner, därför är det viktigt att ange till vad en viss handling är avsedd. 

Exempelvis förslagshandling, bygglovhandling, förfrågningshandling, anbudshandling, arbetshandling eller relationshandling. På byggplatsen får till exempel endast aktuella arbetshandlingar användas. Se även kontraktshandling.Se även ”kontraktshandlingar”.