Totalentreprenad

En totalentreprenör ansvarar både för all projektering av bygghandlingar och för all byggnadsverksamhet som erfordras samt upphandlar allt material.