U - X

 • U

  Undersökningsplikt

  Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken.

  Upplysningsplikt

  Säljarens ansvar att upplysa om fel i bostaden vid försäljning. Säljaren kan aldrig bli ansvarig för fel som den har upplyst om.

  Upplåtelse

  Upplåtelsevtal skrivs första gången en bostadsrätt säljs. I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är köparens avtalspart.

  Utförandeentreprenad

  Beställaren tillhandahåller färdiga bygghandlingar åt entreprenören för det arbete som ska göras. Se ”generalentreprenad” eller ”delad entreprenad”.

  Utmätning

  Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön. Det betyder att pengar dras direkt från din inkomst.

 • V

  VA

  Vatten och avlopp.

  VVS

  Värme, ventilation och sanitet (vatten och avlopp).