Undersökningsplikt

Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken.

Den innebär att du som köpare enligt lag är skyldig att undersöka den bostad du ska köpa noga. Som köpare kan du aldrig få ersättning i efterhand för fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning.