Upplåtelse

Upplåtelsevtal skrivs första gången en bostadsrätt säljs. I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är köparens avtalspart.