Upplysningsplikt

Säljarens ansvar att upplysa om fel i bostaden vid försäljning. Säljaren kan aldrig bli ansvarig för fel som den har upplyst om.