Utförandeentreprenad

Beställaren tillhandahåller färdiga bygghandlingar åt entreprenören för det arbete som ska göras. Se ”generalentreprenad” eller ”delad entreprenad”.