Utmätning

Kronofogdens beslut om att någonting du äger ska användas till att betala din skuld. Det vanligaste beslutet är utmätning av lön. Det betyder att pengar dras direkt från din inkomst.


Källa: Kronofogden.