Y - Ö

  • Ö

    Överlåtelse

    Överlåtelseavtal skrivs varje gång en bostadsrätt säljs vidare. Bostadsrättshavaren och köparen är avtalsparter.

    Översiktsplan

    Denna visar hur kommunen i stort tänker sig utvecklingen av bebyggelsen och övrig användning av marken.