Överlåtelse

Överlåtelseavtal skrivs varje gång en bostadsrätt säljs vidare. Bostadsrättshavaren och köparen är avtalsparter.